Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01/KH-PGDĐT 03/02/2023 Kế hoạch, Tổ chức Hội thi Giao lưu hùng biện tiếng Anh cấp Tiểu học, năm học 2022-2023
45/KH-PGDĐT 21/12/2022 Kế hoạch, Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2022-2023
40/KH-PGDĐT 21/11/2022 Kế hoạch, Bồi dưỡng bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - Năm 2022
34/KH-PGD 06/10/2022 Kế hoạch, Kiểm tra việc triển khai Chương trình GDPT 2018 và qui trình thực hiện việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023