Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01/KH-PGDĐT 03/02/2023 Kế hoạch, Tổ chức Hội thi Giao lưu hùng biện tiếng Anh cấp Tiểu học, năm học 2022-2023
45/KH-PGDĐT 21/12/2022 Kế hoạch, Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2022-2023
40/KH-PGDĐT 21/11/2022 Kế hoạch, Bồi dưỡng bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - Năm 2022
34/KH-PGD 06/10/2022 Kế hoạch, Kiểm tra việc triển khai Chương trình GDPT 2018 và qui trình thực hiện việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023
228/PGDĐT-CMTH 27/09/2022 Công văn, Về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa thực hiện Chương trình GDPT 2018
123 07/09/2017 Thông tư, nội dung tóm tắt văn bản
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên